Seminar ini diadakan untuk memberikan semangat kepada kita generasi milenial untuk dapat menjadi “Pahlawan – Pahlawan Digital” yang berguna untuk negara.

WhatsApp Chat Now !!